Robotyka z LEGO WeDo 2.0

Zajęcia z robotyki od najmłodszych klas prowadzimy przy pomocy zestawów LEGO WeDo 2.0. Klocki i robotyka na tych zajęciach są narzędziem do rozwijania u dzieci ciekawości świata, krytycznego myślenia, umiejętności zadawania pytań, przeprowadzania eksperymentów i zdolności rozwiązywania problemów. Każde zajęcia składają się z:

Poruszane są tematy z wielu dziedzin życia np.: „tarcie i opór”, „fazy życia żaby”, „konstrukcje wytrzymałe na trzęsienie ziemi”, „segregacja śmieci” itp. Uczestnicy posługują się w trakcie zajęć tabletami i pracują w parach.

Robotyka i mechatronika

Zaczynamy od diody i brzęczyka a kończymy na autonomicznych robotach potrafiących samodzielnie poruszać się po okolicy i wykonywać zlecone misje.
Nasze konstrukcje opieramy na mikrokontrolerach Arduino. Są to „mózgi” naszych robotów i układów elektronicznych. Możemy w bardzo łatwy sposób zaprogramować je do naszych potrzeb.

Tematyka naszych zajęć jest bardzo różnorodna. Wszystkie projekty jakie zrealizujemy w toku zajęć zawierają elementy gry i zabawy. Dzięki temu wiedza jest wręcz pochłaniana przez uczestników, a umiejętności łatwo przyswajane.

Na zajęciach zbudujemy m. in. grę na refleks, kwiat zawsze ustawiający się w stronę światła, alarm przeciwkradzieżowy, elementy inteligentnego domu, roboty samobieżne wszystkich podstawowych rodzajów i wiele innych.

Roboty oparte na Arduino mają kilka bardzo ważnych zalet: